Program

07:45-08:30 Rejestracja uczestników
08:30-08:35 Powitanie uczestników – Prof. dr. hab. n. med. Jacek Kruczyński
08:35-09:10 Sesja I – Rejestry endoprotezoplastyk – Moderatorzy: Jarosław Czubak, Leszek Romanowski, Paweł Małdyk, Jacek Kruczyński
08:35-08:45 Krajowe rejestry endoprotezoplastyk w Europie i na świecie Jacek Kruczyński
08:45-09:00 Rola rejestrów endoprotezoplastyk w kontroli częstości i przyczyn operacji rewizyjnych

 

Epidemiologia operacji rewizyjnych stawów. Charakterystyka przyczyn operacji rewizyjnych
w oparciu o dane z rejestrów

Jacek Kruczyński
09:00-09:10 Polski rejestr endoprotezoplastyk Marek Ruciński, Leszek Romanowski, Jarosław Czubak, Jacek Kruczyński
09:10-10:15 Sesja II – Infekcje okołoprotezowe – Moderatorzy: Wojciech Marczyński, Ireneusz Kotela, Jacek Markuszewski
09:10-09:20 „Philadelphia Consensus” Wojciech Marczyński
09:20-09:35 Zasady profilaktyki Wojciech Marczyński
09:35-09:50 Zasady rozpoznawania Jacek Markuszewski
09:50-10:05 Zasady leczenia Jacek Markuszewski
10:05-10:15 Dyskusja
10:15-10:45 Sesja III – Złamania okołoprotezowe – Moderatorzy: Paweł Małdyk, Paweł Łęgosz, Waldemar Woźniak, Patryk Nikratowicz
10:15-10:30 Złamania okołoprotezowe po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk
10:30-10:45 Złamania okołoprotezowe po endoprotezoplastyce stawu kolanowego Jacek Markuszewski
10:45-11:15 Przerwa na kawę
11:15-13:35 Sesja IV – Staw biodrowy – Moderatorzy: Szymon Dragan, Bogdan Koczy, Wiktor Szandorowski, Daniel Kotrych, Waldemar Woźniak
11:15-11:30 Charakterystyka powikłań endoprotezoplastyki stawu biodrowego Patryk Nikratowicz
11:30-11:45 Algorytm postępowania diagnostycznego w powikłaniach endoprotezoplastyki stawu biodrowego Waldemar Woźniak
11:45-13:05 Zasady planowania leczenia i techniki operacyjne
11:45-11:55 Dostęp operacyjny Waldemar Woźniak
11:55-12:05 Rozległe ubytki kostne panewki – panewkowe systemy modularne Waldemar Woźniak
12:05-12:15 Rozległe ubytki kostne panewki – implanty custom-made Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk
12:15-12:25 Nieciągłość pierścienia miednicy – sposoby zaopatrzenia Jacek Markuszewski
12:25-12:35 Ubytki kostne kości udowej. Zasady doboru trzpienia Wiktor Szandorowski
12:35-12:50 Niestabilny staw biodrowy – schemat postępowania Szymon Dragan
12:50-13:05 Endoprotezy poresekcyjne – wskazania i ograniczenia Daniel Kotrych
13:05-13:20 Doświadczenia własne w leczeniu ubytków tkanki kostnej panewki w przypadkach nienowotworowych z zastosowaniem implantów custom-made Bogdan Koczy, Michał Mielnik, Ryszard Faltus
13:20-13:35 Rewizje w infekcjach okołoprotezowych – schemat postępowania a EBM Stanisław Rak, Piotr Walczak
13:35-14:30 Przerwa na obiad
14:30-16:30 Sesja V – Staw kolanowy – Moderatorzy: Tomasz Trzeciak, Michał Mielnik, Paweł Skowronek, Piotr Walczak
14:30-14:45 Charakterystyka powikłań endoprotezoplastyki stawu kolanowego Jacek Kruczyński
14:45-15:00 Algorytm postępowania diagnostycznego w powikłaniach endoprotezoplastyki stawu kolanowego Tomasz Trzeciak
15:00-16:30 Zasady planowania leczenia i techniki operacyjne
15:00-15:15 Od realoplastyki do usztywnienia – taktyka postępowania w złamaniach okołoprotezowych stawu kolanowego Bogdan Koczy, Michał Mielnik, Ryszard Faltus
15:15-15:25 Dostęp operacyjny Jacek Markuszewski
15:25-15:40 Ubytki kostne kości udowej – uzupełnienia metalowe, uzupełnienia przeszczepami kostnymi Patryk Nikratowicz
15:40-15:50 Endoprotezy poresekcyjne – wskazania i ograniczenia Daniel Kotrych
15:50-16:05 Niestabilny staw po endoprotezoplastyce – zasady postępowania Paweł Skowronek
16:05-16:15 Zasady postępowania w operacjach rewizyjnych po endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej Tomasz Trzeciak
16:15-16:30 Rewizje w infekcjach okołoprotezowych – schemat postępowania a EBM Stanisław Rak, Piotr Walczak
16:30-16:35 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum Jacek Kruczyński